Hopp til innholdet

Gode reaksjoner på PREK

I november ble PREK er sendt ut i 21.000 eksemplarer som bilag til Dagen og Utsyn. Vi har fått inn flere hyggelige tilbakemdlinger, både fra mottakere som har vært taknemmelige for heftet og fra flere som har ønsket å bestille et antall eksemplarer.

Også i Danmark har heftet fått oppmerksomhet, hvor den digitale utgaven er videresendt til studenter i homiletikk. Prest og forfatter Leif Andersen har sendt oss en anbefaling:

”Jeg har læst stabler af prædikenvejledning og har undervist i det i flere årtier. Alligevel møder jeg i Torkild Masvies hæfte gode råd, citater og vinkler, som jeg ikke har set før! Det er en stor fornøjelse, og jeg vil anbefale det på det varmeste. Her forenes sund tillid til Skriften med sund mistillid til mig selv; og alligevel er den samlede overskrift opmuntring og frimodighed.”

Leif Andersen