Hopp til innholdet

Infosamling om Ad-Fontes 6. september

På Peppes Pizza på Løren, Onsdag 6. september kl 17:00, holder vi en infosamling for unge menn som …

  • studerer teologi eller er interessert i å studere teologi
  • ønsker å stå fast på Bibelens ufeilbarlighet
  • er åpen for å finne ut om Gud kaller deg til å bli prest/pastor

På samlingen vil vi snakke om Ad-Fontes programmet og om studietur til Israel i Januar 2024.

Påmeling skjer på vår Facebook-side eller ved å sende e-post
til ad-fontes@lkn.no