Hopp til innholdet

Studietur til Israel 2.–14. januar 2024

Ad-Fontes presteutdanning tilbyr regelmessig studietur til Israel for sine studenter og andre interesserte. Dette semesteret går studieturen 2.–14. januar 2024. Det er en tid med behagelig temperatur i Israel og relativt lite turister.

Studieturen er et møte med steinene, og de levende steinene. Med andre ord et møte med geografi/arkeologi, skikkene, og dagens Jesus-troende både jødiske og arabiske kristne, og innvandrere.

Ad-Fontes studietur har til hensikt å gi teologistudenter en grunnleggende innføring og forståelse av Det nye testamente, den bibelske geografi, og skikker på Jesu tid. Vi bruker dagens Israel som inngangsdør til å få en nærmere forståelse av hvordan Jesu ord lød i ørene til de første som hørte ham.

Med disse to ukene gis et grunnlag som øker læringsutbyttet senere i teologistudiet på en måte som ingen lærebok kan gjøre.

Kurset har kun plass til 9 deltakere og gir derfor en optimal ramme for læring. Ad-Fontes studenter prioriteres, men det er også noen ledige plasser til ikke-studenter.

Hva vil du oppleve på turen?

Her er en stikkordsliste over hva du får se og oppleve: Beersheba. Arad-kananeerkongene og kongetiden. Vi ser restene a et tempel som var samtidig med tempelet i Jerusalem. Dødehavet-bading. Qumran: Essenernes klosterfellesskap. Veien til Jerusalem, et stykke opp. Det tradisjonelle dåpsstedet i Jordan-elven. Jordandalen. Nasaret. Nazareth village: En demonstrasjonsgård slik den ble drevet på Jesu tid, med flere eksempelbygg på området. Tsipori/Seforis. Magdala: Synagoge fra Jesu tid. Kapernaum, der Jesus flyttet til. Saligprisningenes berg. Korasin: En av byene som Jesus forbannet. Dan, med tempelrester fra GT-tid. Caesarea i Filippi, der Peter og de andre disiplene bekjente hvem Jesus er. Golan med utsikt til området der Paulus gikk til Damaskus, ble stoppet og omvendt av et syn. Sefardisk, marokkansk ortodoks jødisk sabbatskveldsgudstjeneste. Messiansk gudstjeneste. Ginosar, Kursi: Stedet for svinene som sprang på sjøen. Bade i Genesaretsjøen/Galileasjøen/Tiberiassjøen. Tiberias. haifa. Caesarea. Jerusalem. Betania. Oljebergets bakside. Getsemane. St. Anna-kirken. Bethesda-dammen der en mann som hadde vært sjuk i 38 år ble helbredet. Gravkirken som er noe av det ikreste vi har om lokaliseringen for Jesu korsfestelsessted og grav. Davids tårn, der Pilatus hadde sete. Davidsbyen ned til Siloadammen. Hiskiatunnellensom binder sammen Gihonkilden og Siloadammen på Jesu tid. Utgravningene ved tempeltrappene sør for tempelet. Rester av jødiske renselsesbad der pinsedagsdåpen trolig skjedde. Tempelmurtunnellen/utgraving. Vestmuren/klagemuren. Betlehem og fødselskirken. Wohl-museet i Jerusalem: overklasseboliger fra Jesu tid. Gravhagen. Mea Shearim og klagemuren ved oppstart av Sabbaten. Nattverdsgudstjeneste i en luthersk russisk menighet. Enda mer…

Pris

Turen koster kr 29.500,- per deltaker, inklusive flybilletter, halvpensjon på delt tomannsrom. Deltakere må selv dekke egen reiseforsikring, og noen enkeltmåltid, noe som kan gjøres rimelig.

Ad-Fontes studenter får kr 13.000 i reisestipend. 7000 trekkes med en gang, og 6000 betales ved fullført studieår. Total kostnad for ad-fontes studenter er dermed kr 16.500,- Stipendet forutsetter at studentene forplikter seg til regelmessig deltakelse på Ad-Fontes samlinger, samt oppmøte og praksis i praksismenighet.

Påmeldingsfrist er 1. oktober
Interessert kan kontakte: markus.snellman@lkn.no

Reiseleder

En videopresentasjon av studieturen

Reiseleder er Torkild Masvie, som har bodd 10 år i Jerusalem som rektor ved Caspari Center for Biblical and Jewish Studies, og har bredt lokalt kontaktnett.