Hopp til innholdet

Åpningsandakt

Salmevers

Syndsbekjennelse

L: La oss bøye oss for Gud og bekjenne våre synder.

Kneler vendt mot alteret

A: Hellige Gud, Himmelske Far. Se i nåde til meg, syndige menneske, som har krenket deg med tanker, ord og gjerninger og kjenner den onde lyst i mitt hjerte. For Jesu Kristi skyld, ha langmodighet med meg. Tilgi meg alle mine synder og gi meg å frykte og elske deg alene.

Kort stillhet til ettertanke. Liturg vender seg mot menigheten.

Trøsteord

L: Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. (1 Joh 1,8)
A: Gud være lovet

Kollektbønn

Kollektbønn fra FBBs utgave

Tekstlesning

Tekstlesning. Bruk gjerne Søndagenstekst.no
Heretter kan følge kort andakt

Bønner

Liturg spør om det er noen spesielle bønneemner

L: Herren er midt i blant oss.
A: I Hans navn vil vi be.

L: Hellige Herre Gud, hellige allmektige Frelser, du evige Gud, miskunne deg over oss. For din kirke på jorden, for troens fellesskap, for misjon i verden, ber vi deg Gud.
A: Herre, hør vår bønn.

L: For din kirke i vårt land, for dens ledelse, om at Ordet forkynnes rett og sakramentene forvaltes etter ditt ord og innstiftelse, for våre menigheter og våre medarbeidere, for våre kirkelige råd, ber vi deg Gud.
A: Herre, hør vår bønn.

L: Om vekst i troen gjennom ord og sakramenter, om trofasthet i bønnen, om tålmodighet og glede, ber vi deg Gud.
A: Herre, hør vår bønn.

L: For frihet i verden, for rettferdighet og brød til de sultende, for dem som flykter fra krig og fare, og om fellesskap over grensene, ber vi deg Gud.
A: Herre, hør vår bønn.

L: For alle syke og nedbrutte, for ensomme og forlatte, for alle i fristelse og fare, for alle som er forfulgt for ditt navns skyld, ber vi deg Gud.
A: Herre, hør vår bønn.

L: Om din hjelp til å leve og å tjene, om din velsignelse til å nå det evige liv, for oss selv og våre nære og kjære, ber vi deg Gud.
A: Herre, hør vår bønn.

Bønn for aktuelle bønneemner, og fri bønn.

L: Gud vi ber deg.
A: Herre, hør vår bønn.

L: Herre vi takker deg for at du er en Gud som hører våre bønner ved Jesus Kristus.
A: Amen.

Herrens bønn

A: Vår Far i himlene! La navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme I fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt og makten og æren i evighet. Amen. (Matt 6:9-13)

Velsignelsen

Enten:
A: Velsign oss Gud Fader, velsign oss Guds sønn, velsign oss Gud du Hellige Ånd.
eller:
L: Vår Herre Jesu Kristi nåde, Gud vår Fars kjærlighet og Den Hellige Ånds samfunn være med oss alle.