Hopp til innholdet

Bli med som student

Hvem passer Ad-Fontes for?

Studiet passer for døpte menn over 18 år som ønsker et rikere teologisk studium hvor de kan få akvlare om de ønsker å utdanne seg i retning av å bli prest eller pastor. Det kreves at du søker og formelt kvalifiserer for Fjellhaugs Kristendomskunnskap Årsenhet. I noen tilfeller kan en også søke tilsvarende studium på Menighetsfakultet.

Økonomi

Som student ved AdFontes betaler du en årsavgift på 500,- foruten egenandel på studieturer. Årsavgiften dekker morgensamlingene, månedlige temasamlinger og studieboken Walking with Jesus. Åravgiften betales i løpet av høstsemesteret.

Det største kostnadsleddet er studiereisene, og dette er noe vi ønsker å hjelpe deg med. Ad-Fontes betaler et reisestipend som skal dekke en del av disse utgiftene. Halve reisestipendet gis ved fullført studietur, og siste del ved fullført årsstudium. Du må påregne rundt 5000,- i egenandel for de forskjellige studieturene.

Usikker?

Er du usikker på om Ad-Fontes er for deg? Du er velkommen å delta på våre ukentlige samlinger inntil fire ganger før vi ber deg om å bestemme deg om dette er noe du vil satse på.
Du får fire ukers prøvetid uten forpliktelse.