Presentasjon av Ad-Fontes studenter i gudstjeneste

Alle Ad-Fontes studenter inviteres til å delta i Messiaskirkens gudstjeneste i Ulsrud Adventkirke og bli presentert for menigheten. Menigheten kalles til å huske på studentene i forbønn.

Samling om Katekesetema 1

Zoom

Vi leser tekstene til femte søndag i åpenbaringstiden. Etter åpning blir det gjennomgang av katekesetema 1 (1.-3. bud; Det første budets relevanse for liturgien). Dersom smittevernhensyn hindrer fysisk samling i Sinsen kirke, vil denne samlingen finne sted på Zoom:Zoom-kode: 50 40 30 40 50Passord: lkn http://www.søndagenstekst.no/5siap-iii

Kveldssamling med kveldsmat

Vel møtt til kveldssamling i Messiaskirkens lokaler i Adventkirken på Ulsrud. Det blir kveldsmat, god prat og undervisning over temaet forkynnelse for barn. Følg med når det nærmer seg, da vi ikke vet hvordan smittevernsituasjonen vil være på tidspunktet.

Samling 6siå

Zoom

Vi går over tekstene til sjette søndag i åpenbaringstiden. Dersom smittevernhensyn hindrer fysisk samling i Sinsen kirke, vil denne samlingen finne sted på Zoom:Zoom-kode: 50 40 30 40 50Passord: lkn http://www.søndagenstekst.no/6siap-iii

Samling om katekesetema 2

Zoom

Vi leser tekstene til Kristi forklarelsesdag. Etter åpning blir det gjennomgang av katekesetema 2 (4.-8. bud; prekenens og nattverdens plass i liturgien). Dersom smittevernhensyn hindrer fysisk samling i Sinsen kirke, vil denne samlingen finne sted på Zoom:Zoom-kode: 50 40 30 40 50Passord: lkn http://www.søndagenstekst.no/5siap-iii

Kveldssamling med kveldsmat og digitalt seminar

Vel møtt til kveldssamling i Messiaskirkens lokaler i Adventkirken på Ulsrud. Det blir kveldsmat og god prat. Vi sitter sammen og følger digitalt kveldsseminar i regi av FBB. Tema er: Sakramentene. CA 9-13. Katekismen om bønn, dåp og nattverdForeleser: Asgeir Højlund.Respondent: Joachim Grün Følg med når det nærmer seg, da vi ikke vet hvordan smittevernsituasjonen… Les mer »Kveldssamling med kveldsmat og digitalt seminar

Samling 1sif

Zoom

Vi går over tekstene til føste søndag i fastetiden Etter tekstgjennomgang går vi over temaet Tjenestedeling i lys av 1 Tim 2:11-15 Dersom smittevernhensyn hindrer fysisk samling i Sinsen kirke, vil denne samlingen finne sted på Zoom:Zoom-kode: 50 40 30 40 50Passord: lkn http://www.søndagenstekst.no/1sif-iii

Samling 2sif

Zoom

Vi går over tekstene til andre søndag i fastetiden. Etter tekstgjennomgang går vi over temaet tjenestedeling i lys av 1 Kor 14:32-33 Dersom smittevernhensyn hindrer fysisk samling i Sinsen kirke, vil denne samlingen finne sted på Zoom:Zoom-kode: 50 40 30 40 50Passord: lkn http://www.søndagenstekst.no/2sif-iii

Liturgidag på Ulsrud

Tredje søndag i fastetiden blir en litt lengre samling i Ulsrud kirke, hvor vi jobber litt nærmere med litugien. Ad-Fontes ordner med lunsj. Program:1: Liturgi i Bibelen2: Historisk oversikt over liturgien3: Oversikt oer hovedgudstjenesten http://www.søndagenstekst.no/3sif-iii

Samling MB

Zoom

Vi går over tekstene til Maria Budskapsdag. Dersom smittevernhensyn hindrer fysisk samling i Sinsen kirke, vil denne samlingen finne sted på Zoom:Zoom-kode: 50 40 30 40 50Passord: lkn http://www.søndagenstekst.no/mb-iii

Samling om katekesetema 3

Zoom

Vi leser tekstene til 4. søndag i fastetiden. Etter åpning blir det gjennomgang av katekesetema 3 (9-10. bud; Kyriebønnen). Dersom smittevernhensyn hindrer fysisk samling i Sinsen kirke, vil denne samlingen finne sted på Zoom:Zoom-kode: 50 40 30 40 50Passord: lkn http://www.søndagenstekst.no/4sif-iii