Presentasjon av Ad-Fontes studenter i gudstjeneste

Alle Ad-Fontes studenter inviteres til å delta i Messiaskirkens gudstjeneste i Ulsrud Adventkirke og bli presentert for menigheten. Menigheten kalles til å huske på studentene i forbønn.

Samling 6siå

Zoom

Vi går over tekstene til sjette søndag i åpenbaringstiden. Dersom smittevernhensyn hindrer fysisk samling i Sinsen kirke, vil denne samlingen finne sted på Zoom:Zoom-kode: 50 40 30 40 50Passord: lkn… Les mer »Samling 6siå

Samling om katekesetema 2

Zoom

Vi leser tekstene til Kristi forklarelsesdag. Etter åpning blir det gjennomgang av katekesetema 2 (4.-8. bud; prekenens og nattverdens plass i liturgien). Dersom smittevernhensyn hindrer fysisk samling i Sinsen kirke,… Les mer »Samling om katekesetema 2

Samling 1sif

Zoom

Vi går over tekstene til føste søndag i fastetiden Etter tekstgjennomgang går vi over temaet Tjenestedeling i lys av 1 Tim 2:11-15 Dersom smittevernhensyn hindrer fysisk samling i Sinsen kirke,… Les mer »Samling 1sif

Samling 2sif

Zoom

Vi går over tekstene til andre søndag i fastetiden. Etter tekstgjennomgang går vi over temaet tjenestedeling i lys av 1 Kor 14:32-33 Dersom smittevernhensyn hindrer fysisk samling i Sinsen kirke,… Les mer »Samling 2sif

Liturgidag på Ulsrud

Tredje søndag i fastetiden blir en litt lengre samling i Ulsrud kirke, hvor vi jobber litt nærmere med litugien. Ad-Fontes ordner med lunsj. Program:1: Liturgi i Bibelen2: Historisk oversikt over… Les mer »Liturgidag på Ulsrud

Samling MB

Zoom

Vi går over tekstene til Maria Budskapsdag. Dersom smittevernhensyn hindrer fysisk samling i Sinsen kirke, vil denne samlingen finne sted på Zoom:Zoom-kode: 50 40 30 40 50Passord: lkn http://www.søndagenstekst.no/mb-iii