FBB-seminar: Forskjell på luthersk og…

Fjellhaug Internasjonale Høyskole Sinsenveien 21,Oslo,N/A

To foredrag: Arne Helge Teigen: «Hva er forskjell på reformert og luthersk?»Knut Alfsvåg: «Hva er forskjell på romersk katolsk og luthersk?» Erfaringsinnslag ved Johannes Mattias BrændelandMed mere. Lett servering.

Samling 2sia

Vi går over tekstene til Andre søndag i adventstiden http://www.søndagenstekst.no/2sia-iii

Juleavslutning

Juleavslutning enten til vanlig tid for samlingen, eller kl 18:30. Dette avklares når det nærmer seg.