Hopp til innholdet

Menighetspraksis

Sentralt i Ad-Fontes presteutdanningen er aktiv deltakelse i en praksismenighet. Der vil du høre hjemme i et gudstjenestefellesskap og delta i ulike praktiske oppgaver. Dette kan være deltakelse eller ledelse av bibelgruppe, bidrag i tjenestegrupper, deltakelse i møter og råd og ikke minst praksis i liturgiske oppgaver.

Studenter som har praksis i Messiaskirken deltar i de ulike tjenestegruppene slik at de gjennom studietiden har praksis på ulike områder. Det legges vekt på trofasthet, punktlighet og pålitelighet slik det kreves av en prest.

Som praksisstudent vil du også bli utfordret til forkynneroppdrag og til å holde bibeltime. Egen responsgruppe gir umiddelbar evaluering i etterkant.