Hopp til innholdet

Publikasjoner

PREK

Heftet PREK består av to deler. I den første delen får du korte, ensides kapitler med praktisk veiledning til prekenforberedelse, prekenlevering og evaluering etterpå. Den andre delen er en oversikt med reviderte tekstrekker for hver søndag i kirkeåret. Tekstrekkene er utarbeidet av Nettverk for Evangelisk-luthersk kirkesamarbeid.

Du kan få heftet ved å kontakte oss. Heftet er også bli tilgjengelig som nettutgave og som gratis nedlasting.

”Jeg har læst stabler af prædikenvejledning og har undervist i det i flere årtier. Alligevel møder jeg i Torkild Masvies hæfte gode råd, citater og vinkler, som jeg ikke har set før! Det er en stor fornøjelse, og jeg vil anbefale det på det varmeste. Her forenes sund tillid til Skriften med sund mistillid til mig selv; og alligevel er den samlede overskrift opmuntring og frimodighed.”

Leif Andersen
Prest og forfatter.

Elsket av Gud: Fra én celle stor

Hva vil det si å leve bibelsk i vår tid der teknologien åpner for handlinger som ikke var mulige å forestille seg på Jesu tid? Vi fokuserer på de “vanskeligste” tilfellene fordi det er der striden står. Svarene på de “vanskelige” spørsmålene viser hvordan de “lettere” skal håndteres. Heftet kan du få ved å kontakte oss, eller du kan laste det ned her.

Walking with Jesus through the Jewish Calendar

Walking with Jesus Through the Jewish Calendar er en studiebok som er med på å forberede deg til studieturen til Israel. Ved å lære mer det jødiske samfunnet og den sammenhengen Jesus levde i vil du få et rikere bilde av og større forståelse for hva Jesus sa og mente. Walking with Jesus Through the Jewish Calendar er en arbeidsbok som gir deg en god basis.