Hopp til innholdet

Ressurser for tekst- og prekenarbeid

Her legger vi ut forslag til ressurser for tekst- og prekenarbeid.

“Readers edition” trykt utgave av det nye testamente på gresk

Det finnes flere bokutgivere som har laget en såkalt “Readers edition” av det greske nye testamente. Den vanligste er trolig den som utgis av Deutsche Bibelgesellschaft, men det har også kommet utgaver fra f.eks. Zondervan og Tyndale. Det finnes også en leserutgave av den Byzantinske teksten. Den kan lastes ned som gratis PDF, men det er usikkert om den finnes på trykk. En må i tilfelle skrive ut selv, eller bestille den på trykk fra

En del av poenget med en slik utgave er imidlertid at den er trykket. Hensikten er å hjelpe deg å lese sammenhengende gresk tekst uten å måtte stoppe for ofte. Ord som forekommer sjelden i NT (typisk 30 ganger eller mindre) forklares i fotnoter. Det samme gjør ord som har vanskelige bøyningsformer. Bakerst finner man gjerne ordbok over alle de ord som ikke forklares i fotnoter.


Daily dose of…

Daily dose of greek er en nettside som legger ut korte videosnutter (De fleste omkring 2 min) med en liten øvelse i gresk. Videoen går gjene gjennom ét enkelt vers, og nevner en eller to grammtiske regler i farten.

Nettsiden finnes i form av en app, slik at en lettere kan ta fram mobilen når en har et par minutter. Tilsvarende apper finnes for hebraisk og latin.


Lutheran Study Bible

Etter at jeg går over bibelteksten på gresk er Lutheran Study Bible ofte mitt neste stopp. Først ser jeg på innledningen til evangeliet jeg skal preke fra. Jeg leser også gjennom “outline”-oversikten, som ellers kan være lett å hoppe over. Dette gir meg en pekepinn på hvor jeg bør begynne å lese sammenhengende for å få tilstrekkelig kontekst til prekenteksten. Denne studiebibelen har også ofte noen nyttige kommentarer til teksten, samt kortere oppsummeringer, prekenpoeng og til og med bønneemner.


Concordia Commentary

En ny kommentarserie fra Concordia publishing house som ennå ikke er ferdig utgitt. Det kommer noen få bind i året. Serien er nokså dyr, som alt annet fra Concordia Publishing house. Det er verdt å kjøpe evangeliene til prekenarbeid, og evt. andre bind etter bruk. Serien finnes både på papir og digitalt.

Kommentarene tar for seg et tekstavsnitt om gangen. De gjengir først forfatterens egen engelske oversettelse, dertter notater til oversettelsen og argument for de valg han har tatt, og til slutt kommentar til tekstens innhold. Kommentarene pleier også å ha en innledning til boken, samt diverse ekskurser her og der.


Lenski’s kommentarer

En klassisk Luthersk kommentarserie fra begynnelsen av 1900-tallet skrevet av Richard Lenski. Serien tar for seg teksten et eller to vers om gangen, kommenterer litt på det greske språket, og gir deretter betraktninger om innholdet.

Lenski hadde sine teologiske svakheter, og som alle andre bøker må de leses kritisk.

Lenski’s kommentarer kan kjøpes brukte på nett, men er enklest å få tak i digitalt.


The proper distinction between Law and Gospel

En klassiker av C.F.W. Walther, eller rettere sagt av hans elever, som noterte hans fredagsforedrag om lov og evangelium, de siste par årene av hans liv. Her legger Walther fram læren om lov og evangelium, og viser mange eksempler på hvordan den kan forkynnes feil. En kan godt lese denne boken over et lengre tidsrom, slik den også ble formidlet.

Bildet er av en ny oversettelse (fra Tysk) utgitt av CPH. Den har en innledning og nyttig info i margene. En eldre utgave er også tilgjengelig, og kan skaffes nærmest gratisk f.eks. på Kindle.


Commentary on the New Testament use of the Old Testament

Denne boken, som er redigert av G.K. Beale og D.A.Carson, er en ettbindskommentar til hele NT, og tar for seg direkte sitat, mønster, ideer, symbolismer og mer utydelige henvisninger til det gamle testamente. Den er svært nyttig til å finne slike sammenhenger, selv om konklusjonene kan være varierende og må tas med et kritisk blikk.


PREK

Ad-Fontes’ eget lille hefte om forkynnelsen, skrevet av biskop Torkild Masvie. Heftet inneholder korte råd på en side hver, samt oversikt over de reviderte tekstrekkene.

Boken finnes på kirkekontoret i Messiaskirken


Ordet fra Guds munn

Denne boken av Dr. Carl Fr. Wisløff har vært populær siden den først ble gitt ut på 50-tallet, og er blitt trykket i flere opplag. Wisløff tar for seg hva prekenen er, hvilken hensikt den har og hvordan lov og evangelium skal komme til uttrykk.

Han forteller om ulike typer bibeltekster, og forkynnelse til omvendelse, vekkelse og helliggjørelse.

Den første utgaven har tre kapitler, som ble redigert ut senere, men er som er svært aktuelle for prester og teologer. Første kapittelet er Tekst — tema — preken. Her kan vi f.eks. lese at Lathans alltid arbeider fra morgen til kveld, men han har ikke lært å disponere tiden. Det viktigste presten gjør er å forkynne. Og rotete prekener fremført i slurvete språk hindrer evangeliet. Det neste er: Prekenen og kirkeåret og til slutt har vi Eksursk: Kamp-og-seier-motivet i forkynnelsen. Ekskurset er et oppgjør med tanken om at det ikke er Gud og menneskene som står mot hverandre, men Gud og Satan. Dvs at frelsen er å bli frelst fra Satans makt og ikke fra Guds vrede.

Boken kan kjøpes antikvarisk, eller leses her: https://www.nb.no/items/c66cdee97595890be7b16637cf94cdae?page=5