Hopp til innholdet

Bli Ad-Fontes venn

Ad-Fontes finansieres av gaver, og bæres i bønn. Det er et stort behov for prester/pastorer i tiden som kommer i alle lutherske kirker ettersom de store prestekullene fra 1970-tallet nå er i ferd med å gå over i pensjonistenes rekker.

Den teologiske utviklingen har dessuten skapt en enda større krise ved at det store flertallet av yngre prester nå har forlatt store deler av den klassisk lutherske lære. De forlater den bibelske lære om ekteskapet og fortapelsens realitet. Forpliktelsen på Den Hellige Skrift og kirkens bekjennelse er nedtonet, og med det har mange av de som skulle være hyrder i menighetene i realiteten forlatt denne oppgaven.

Vi trenger derfor å be høstens Herre om å kalle unge menn til tjeneste, og sørge for at de kan få den nødvendige teologiske og praktiske opplæring som trenges i vår tid.

Om du vil være med med bønn og givertjeneste hører vi gjerne fra deg. Vi vil prøve å holde deg oppdatert direkte via nyhetsbrev på e-post i den grad vi makter det. Ellers er det mulig å følge oss via denne nettsiden og Facebook-siden vår som vises her.

Det finnes flere måter å støtte Ad-Fontes økonomisk. Her er tre av dem:

Fast givertjeneste

Hvis du vil støtte oss ved månedlige trekk, kan du bruke fast givertjeneste. For å tegne fast givertjeneste kan du bruke vårt påmeldingsskjema (Levert av KNIF).

Enkeltgave

Hvis du vil støtte oss på den tradisjonelle måten ved bankoverføring, kan du bruke kontonummeret vårt: 3000.21.48168

Enkeltgave med Vipps

Den enkleste måten å støtte oss med enkeltgave er å bruke Vipps. Vårt vippsnummer er 20266.

Merk gaven ved å velge “Se alle produktene” og deretter Ad-Fontes.