Hopp til innholdet

Studieturer

Undervisning i Israel ved Torkild Masvie

Helt fra oppstarten har studietur til Israel vært en del av Ad-Fontes sitt opplegg.

Formålet med denne turen er å sette fokus på Jesu ord forstått i sin geografiske, kulturelle og jødiske kontekst. Vi besøker steder i Jerusalem og Galilea for å forstå hvor Jesu ord og handlinger utspant seg. Underveis vil vi også ha møte med de “levende stenene”, arabiske kristne og messianske jøder og deres ledere.

Studieturen til Israel ledes av Torkild Masvie, biskop i LKN. Han har bodd flere år i Jerusalem, hvor han var rektor ved Caspari center for bibelske og jødiske studier.

Ad-Fontes har videre arrangert studieturer til andre Lutherske læresteder, som Församlingsfakulteten i Göteborg og de teologiske seminariene i St. Louis og Ft.Wayne i USA.

Vi har også arrangert studietur til reformasjonsbyen Wittenberg i Tyskaland, hvor Martin Luther tjente som professor og prest hele sin tid som reformator i kirken.

Undervisning i Wittenberg