Hopp til innholdet

Ukentlige samlinger

Fra tekstverksted

Hver onsdag samles vi til morgenbønn, tekststudium og/eller temaundervisning.

Det er studentene selv som leder samlingen, og får på den måten en øvelse i å fremtre foran et alter og en liten forsamling. Etter morgenbønnen gis det anledning til tilbakemelding og en kort samtale om det praktiske.

Etter morgenbønnen har vi tekstverksted. Da setter vi oss ned for å arbeide gjennom prekenteksten for den kommende søndagen. Vi leser som regel både på norsk og på gresk, slik at vi får inn en realistisk rutine med tekstarbeidet. Videre jobber vi med hvordan teksten kan aktualiseres i prekenen den kommende søndagen.

Noen samlinger har vi også (eller i stedet) undervisning og samtale over et bestemt tema.

Et pastoralt fellesskap

Både på de ukentlige samlingene våre, på studieturer og ved andre anledninger får du mulighet til å bli kjent med erfarne prester og pastorer i ulike lutherske menigheter og kirker. Selv om noe er likt for hvordan lutherske menigheter er organisert, er det også mye som kan være ulikt. Det gjelder også måten en utøver tjenesten som prest eller pastor.

Gjennom disse møtene blir du en del av et pastoralt fellesskap, hvor vi har mulighet til å bli kjent med hverandre, og dele tanker og erfaringer. Vi tror at også den sosiale møteplassen har en stor verdi.