Hopp til innholdet

Velkommen til Ad-Fontes

Vi har som mål å lære opp, trene og dyktiggjøre unge menn til trofast luthersk prestetjeneste. Derfor tilbyr vi et undervisnings- og praksisprogram som et supplement til vanlig teologisk utdannelse. På Ad-Fontes får du personlig oppfølging og blir utfordret til å arbeide med kallet du opplever, og avklare om du ønsker å gå inn i et prestekall i en luthersk menighet som lærer bibelens ufeilbarlighet.